mKit.cz

VŠCHT & Development notes

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


tips:java_truststore

Java - Jak přidat certifikát do truststore

vypsat certifikáty

keytool -list -keystore <cacerts>

přidat certifikát

keytool -import -v -keystore <cacerts> -file <cacert.der> -alias <aliasName>

smazat certifikát

keytool -delete -v -keystore <cacerts> -alias <aliasName>

přidat CA certifikát

keytool -import -trustcacerts -alias <mydomain> -file <mydomain.crt> -keystore <keystore.jks>

zdroj: http://www.sslshopper.com/article-most-common-java-keytool-keystore-commands.html

tips/java_truststore.txt · Poslední úprava: 2015/04/10 23:18 (upraveno mimo DokuWiki)