mKit.cz

VŠCHT & Development notes

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


tips:pridat_ssl_self_sign_certifikat

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
tips:pridat_ssl_self_sign_certifikat [2015/04/10 23:18]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
tips:pridat_ssl_self_sign_certifikat [2015/06/01 15:52] (aktuální)
mira
Řádek 11: Řádek 11:
   ​   ​
   certutil -d sql:​$HOME/​.pki/​nssdb -L   certutil -d sql:​$HOME/​.pki/​nssdb -L
 +
 +Smazat certifikát
 +
 +  certutil -d sql:​$HOME/​.pki/​nssdb -D -n <​certificate nickname>​
  
 zdroj https://​code.google.com/​p/​chromium/​wiki/​LinuxCertManagement zdroj https://​code.google.com/​p/​chromium/​wiki/​LinuxCertManagement
tips/pridat_ssl_self_sign_certifikat.txt · Poslední úprava: 2015/06/01 15:52 autor: mira